داشتن وکیل در دعوای اعسار لازم است یا نه ؟

اعسار چیست ؟ بقلم وکیل پایه یک دادگستری از اعسار بیشتر بدانید .

تعریف اعسار: منظور از “اعسار” عدم توانایی هریک از اصحاب دعوی در پرداخت هزینه دادرسی (اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) و عدم توانایی محکوم علیه از پرداخت محکوم به (اعسار از پرداخت محکوم به) مثل مهریه، نفقه، اجرت امثل، وجه چک، سفته و غیره می باشد.

آیا دعوی اعسار (۱-اعسار از پرداخت محکوم به و ۲- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی)، از نظر نوع دعوی، مالی است یا غیرمالی؟

۱- دعوی اعسار، از جمله دعاوی غیرمالی و قابل درخواست تجدیدنظرخواهی است

رای شماره ۶۶۲-۱۳۸۲/۰۷/۲۹
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود. این رای در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.

۲-دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای مالی است
طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۲۲۹۰ مورخ ۷۳/۰۴/۰۸ دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، دعوای مالی محسوب می شود.

آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۲
نظریه اداره کل قوه قضاییه

صرف داشتن وکیل، نمی تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مئرد استناد مدعی اعسار ، می تواند ” … هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد …” انجام دهد . (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

حتما ببینید : برنامه های جناب وکیل اکبر فتح اللهی در شبکه ۲ سیما کلیک کنید