کارگر از دید قانون کار به چه کسی گفته می شود ؟

همان طور که می دانید و بعنوان یک وکیل اعلام می دارم طبق قانون قانون کار تبعیضی صورت گرفته  تعمدا تبعیض آمیز وبه نفع کارگر طراحی شده است .و قسمت عمده مقررات ان بنفع کارگر می باشد و مقررات عمده آن بنفع کارگران می باشد .موسسه حقوقی بالیوا که زیر نظر بنده اداره می شود طی سالیان علاوه بر پرونده های حقوقی و کیفری و خانوادگی به پرونده های اداره کار نیز بعنوان وکیل رسیدگی شده است .یک وکیل پایه یک دادگستر ی قادر است از حقوق شما در برابر کارفرما دفاع کند .

برنامه های جناب وکیل اکبر فتح اللهی در شبکه ۲ سیما کلیک کنید 

تعریف کارگر بر اساس  قانون کار به بیان وکیل پایه یک دادگستری 

طبق ماده ۲ قانون کار کارگر اینطور تعریف شده است کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود وسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند نتیجه ای که از این تعریف به دست می اید این است که کارگر همیشه یک شخص حقیقی است و به عبارت روشن تر یک انسان است و بنابراین شخص حقوقی نمی تواند کارگر قلمداد شود مورد بعدی این که با توجه به عبارت به هر عنوان در ماده ی دو قانون کار حتی ‍پزشک یا وکیل هم می تواند کارگر محسوب شود به طور مثال یک دکتر داروساز که از خود داروخانه ندارد و داروخانه متعلق به دیگری کار می کند کارگر تلقی می گردد و نکته دیگر انکه کار کارگر جنبه مجانی ندارد و مطلب مهم دیگر این که عنوان دریافتی کارگر نیز مهم نیست یعنی کسی که روزمزد کار می کند یا هفتگی و ماهانه و یا هر عنوان دیگر باز هم کارگر محسوب می شود 

چه کسانی مشمول قانون کار نیستند:

طبق قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین ومقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار انها منحصرا توسط صاحب کار و همسر وخویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود مشمول مقررات قانون کار نخواهد بود :

بنابراین به موجب قانون سه دسته از افراد تابع قانون کار نیستند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری آنها را برای شما دسته بندی کردم که یک وکیل اداره کار ویا وکیل حقوقی به انها احاطه کامل دارد .

۱:مشمولین قانون استخدام کشوری 

۲:مشمولین مقررات استخدامی خاص

۳:کارگران کارگاه های خانوادگی 

برنامه های جناب وکیل اکبر فتح اللهی در شبکه ۲ سیما کلیک کنید 

تلفن تعیین وقت جلسه مشاوره 

با وکیل فتح اللهی ۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸