مهریه های سنگین ـ قوانین مدنی درباره ی مهریه

مشکلات مهریه های سنگین 

مهریه این سنت پسندیده و به جا متاسفانه امروز مانع سختی بر سر راه ازدواج جوانان شده است . برای بیشتر خانواده ها میزان مهریه به یک امر رقابتی در آمده است و در این عرصه هرکسی سعی دارد دختر خود را با مهریه های سنگین تر به خانه بخت بفرستد و با بالا بودن مهریه سطح خانوادگی خود را بالاتر نشان بدهد .

بدیهی است که در چنین شرایطی جوانان از زیر بار این امر و وظیفه الهی شانه خالی می کنند و این تقلید ها و چشم و هم چشمی ها روز به روز امر ازدواج را محدودتر می کند و سن ازدواج را بالاتر می برد . خانم های غیر شاغل که بعد طلاق به هیچ طریقی حمایت نمی شوند حتی از طرف پدر و مادر و در شرایط جدایی قرار می گیرند به مهریه به عنوان تکیه گاه منحصر به فرد مالی و به این امید که چیزی دستشان را بگیرد نگاه می کنند حالا تا کجا مهریه دستشان را بگیرد یا نگیرد با خداست . زیرا بعضی از اشخاص هنگام طلاق و جدایی دچار بیکاری و بی پولی و یا مدعی ورشکستگی هستند و در نتیجه هنگام جدایی زن می ماند با چندرغازی که بابت مهریه در ماه قسطی می گیرد و آن هم متاسفانه دردی از او درمان نخواهد کرد .

در مواردی دیده شده که با توجه به علاقه و اشتیاق داماد و خانواده ی او خانواده عروس در مراسم بله برون مبلغ سنگینی را بابت مهریه برای دخترشان در نظر می گیرند ولی به محض تعیین ملغ مزبور خانواده داماد جا می زنند و بعد از ترک مراسم دیگر هیچ گاه حاضر نیستند حتی پشت سر خودشان هم نگاه کنند از آن طرف خانواده ، خانواده عروس که می بینند از خانواده مشتاق داماد خبری نیست شروع می کنند به پیغام فرستادن که متاسفانه در این مرحله داماد دیگر به هیچ عنوان حاضر به وصلت با چنین خانواده ای نیست و در واقع مرد جوان فرار بر قرار ترجیح میدهد.

امیدوارم بیان این مساله درس عبرتی برای همه خانواده های دختردار باشد و بدانند که اتفاقا اشخاصی که به هر دلیلی زیر بار یک چنین تعهد هایی نمی روند اشخاص شریفی هستند و گرنه هرچه شما می گفتید قبول می کردند ، این گونه افراد کسانی هستند که فقط می خواهند وصلت و ازدواج شکل بگیرد و به دروغ و با وعده های تو خالی می گویند پسرمان همه چیز دارد خانه ، شغل مناسب ، مغازه یا دفتر کار ، ماشین ،… فریب نخورید و حتما حتما در مورد همه ی این موارد ذکر شده که چهار چوب های لازم مادی یک زندگی مشترک را تشکیل می دهد (تکرار می کنم مادی چرا که در بحث زندگی مشترک مسایل مادی مهم است ) مدرک و سند واقعی بخواهید برای مثال اگر گفتند پسرمان مشکل مسکن ندارد حتما بپرسید این مسکن به نام خودش هست یا به نام شخص دیگری؟ و رودرواسی و تعارفات را کنار بگذارید مساله یک زندگی است 

در ازدواج باید به دنبال همه ی خصوصیات و عوامل مهم برای تامین آینده باشیم و زمانی که خدای نکرده ناهماهنگی به میان بیاید مهریه سنگین و کلان هم کاری از پیش نخواهد برد. پس خانواده های محترم بیایید مهریه و جهیزیه را سنگین نگیریدو بدانید اگر هر دو طرف به اندازه امکاناتشان به مهریه و جهیزیه توجه کنند واقع بینی و انصاف را را رعایت کرده اند .

نباید فراموش کرد که مبلغ مهریه باید به اندازه ای باشد که چه در هنگام عقد و چه در لحظه ی دیگر بعدر از ثبت رسمی ازدواج زن بتواند آن را دریافت کند و مرد بتواند آن را بپردازد .

برخی قوانین مدنی مهریه

ماده ۱۰۷۹: مهر باید بین طرفیت تا حدی که رفع جهالت آنها شود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰: تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است

ماده ۱۰۸۱: اگر در عقد و نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

ماده ۱۰۸۳:برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساط قرار داد

ماده۱۰۸۴: هرگاه مهر عینی باشد (مثل خانه وجود خارجی داشته باشد) و معلوم گردد قبل از عقد یا بعد از عقد یا قبل از تسلیم معیوب و تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف آن است 

ماده ۱۰۸۵: زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند منوط به این که مهر او حال باشد و این امتناع زن حق نفقه را از او ساقط نخواهد کرد