یادداشت روز جناب وکیل

مهریه عقد موقت

مهریه عقد موقت به بیان وکیل خانواده  این نوشته توسط وکیل خانواده تنظیم شده است .عقد موقت علیرغم اینکه در... ادامه مطلب