یادداشت روز جناب وکیل

وکیل مهریه

قانون جدید مهریه مالیات بر مهریه در حال حاضر، مالیاتی تحت عنوان مالیات مهریه در نظام حقوقی کشور ما وجود نداشته؛ اما در صورت... ادامه مطلب

قیمت وکیل

قیمت وکیل قصد دارم در این مقاله در رابطه با قیمت وکیل برای شما صحبت بکنم قیمت وکیل اصولاً به... ادامه مطلب