بخش کارآموزان استاد اکبر فتح اللهی

  • روابط شخصی زن و شوهر

    در روابط شخصی زن وشوهر می توان نخست از تکالیف مشترک زوجین و س‍پس از پاره ای تکالیف اختصاصی انان تحت عنوان ریاست شوهر بر خانواده سخن گفت . الف: حسن معاشرت حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زن وشوهر است ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در این زمینه می گوید زن وشوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند حسن معاشرت… ادامه مطلب

  • رابطه نامشروع از طریق پیامک

    رابطه نامشروع از طریق پیامک این نوشته توسط وکیل کیفری تنظیم شده است یکی از مباحث مورد ابتلاء در دادسرا ها پرونده های خیانت و رابطه نامشروع است بعنوان نمونه رابطه نامشروع از طریق پیامک یکی از آنهاست بعنوان وکیل پایه یک دادگستری که سالها بعنوان وکیل کیفری و وکیل پرونده های رابطه نامشروع فعالیت داشته ام اعتقاد دارم این… ادامه مطلب

  • وکالت وکیل خانواده در پرونده های خیانت به شوهر و تعیین تکلیف مهریه

    وکالت وکیل خانواده در پرونده های خیانت به شوهر و تعیین تکلیف مهریه این نوشته توسط وکیل خانواده تنظیم شده است .وکالت یک وکیل دادگستری در پرونده های خیانت در پی سوالات حقوقی شما عزیزان از پر سوال ترین پرونده های وکالتی تهران و ایران است و بنده سعی می کنم بعنوان وکیل پایه یک دادگستری بطور کامل توضیحات لازم… ادامه مطلب