یادداشت روز جناب وکیل

  • طلاق توافقی چقدر زمان می برد ؟

    روز گذشته مراجعه کننده ایی داشتم که بعنوان مشاوره حقوقی در خصوص طلاق توافقی به اینجانب که وکیل خانواده هستم از بابت تعیین تکلیف زندگی زناشویی مراجعه کرده بودند بنده بعنوان وکیل دادگستری ویا بعبارت بهتر وکیل پایه یک دادگستری از سردرگمی مراجعه کننده بسیار ناراحت شدم واینکه با هدایت غیر کارشناس راه را اشتباه رفته بودند متاسقانه مشاورخانواده بعنوان… ادامه مطلب

  • مشاوره روانشناسی به چه مقدار در جلوگیری از طلاق موثر است ؟

    در چند هفته اخیر مواردی به اینجانب برای مشاوره حقوقی حانواده مراجعه می کنند که قصد دارند به دلیل نتیجه نگرفتن از مشاوره روانشاسی چه قبل از ازدواج وچه بعد از ازدواج به بنده بعنوان وکیل خانواده از بابت طلاق مراجعه می کنند اینجانب بعنوان وکیل طلاق که سالها سابقه وکیل پایه یک دادگستری دارم بیش از ۱۴ سال در… ادامه مطلب

  • تامین خواسته جهت مهریه چیست ؟

    در روز گذشته موردی به اینجانب مراجعه کردند که برای مراجعه به دادگاه خانواده نیازمند مشاوره حقوقی با وکیل خانواده جهت مطالبه مهریه داشتند البته خانم مراجعه کننده از بنده بعنوان وکیل پایه یک دادگستری خواستار مشاوره حقوقی در مورد تامین خواسته مهریه شدند که البته در ذیل بطور کامل بعنوان وکیل در سایت وکیل توضیح داده می شود .شما… ادامه مطلب