سوالات حقوقی مردم و پاسخ آنها

  • وکیل معروف ایران در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

    وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید  وکیل اکبر فتح اللهی: وکیل اکبر فتح اللهی وکیل معروف ایران در گفتگو با رادیو ایران در برنامه خانه و خانواده از مسائل و مشکلات حقوقی کشور نامبرده و بیشتر این مسائل و مشکلات حقوقی را شکلی می داند استاد وکیل اکبر فتح اللهی وکیل معروف ایران نحوه تنظیم… ادامه مطلب

  • دادخواست گواهی عدم امکان سازش

    در این نوشتار ما سعی کردیم به چند نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش صرفا جهت راهنما برای شما کاربران عزیز اشاره ای داشته باشیم ولی به یاد داشته باشید تنظیم دادخواست های حقوقی به عهده وکیل خانواده است چراکه شما با تنظیم یک دادخواست دقیق و مرتبط با موضوع پرونده ی خود توسط یک وکیل خانواده نتیجه ی بهتری… ادامه مطلب

  • دادخواست فسخ نکاح به لحاظ فریب زوجه و عدم علم و آگاهی او به متاهل بودن زوج

      وکیل یا نماینده قانونی : مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود  تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم بر فسخ نکاح به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد نکاح و متاهل بودن خوانده دلایل و منضمات دادخواست :۱-فتوکپی مصدق سند ازدواج،۲- فتوکپی مصدق استشهادیه،۳-استماع شهادت شهود شرح دادخواست فسخ نکاح به دلیل فریب زوجه  اینجانبه به تاریخ….به موجب… ادامه مطلب