شکستن رای تجدید نظر

شکستن رای تجدید نظر 

شکستن رای تجدیدنظر یکی از مهمات رسیدگی است اما این مهم به ۱۰ عامل بستگی دارد برای شکستن رای تجدیدنظر باید این ده عامل را رعایت کنید . اول این که برای شکستن رای دادگاه تجدیدنظر باید خلاصه نویسی لایحه خدمات قضایی را یاد بگیرید و برای این موضوع باید نزد یک وکیل خوب ویا قاضی باتجربه دادگستری تجربه اندوزی کرده باشید دادگاه تجدیدنظر جای گفتن و نوشتن سخنان بیهوده نیست و اگر سخنان شما بعنوان لایحه قضایی بیش از حد و غیرمنطقی باشد تجدیدنظرخواهی شما قطعا رد خواهد شد . ضمننا برای شکستن رای تجدیدنظر حتما باید دلیل داشته باشید وبدون دلیل قضایی و علمی و شهادت شهود جلسه در تجدیدنظر برگزار نخواهد شد و رای بدوی تایید خواهد شد قضات تجدیدنظر قضات جوان نیستند که احساساتی شوند برای مجاب شدن این قضات عالیرتبه در پاسخ به سوالات حقوقی آنها باید علمی و حقوقی صحبت کنید . احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر و شکستن رای تجدیدنظر بسیار پایین خواهد بود . یکی از سوالات حقوقی این است که مثلا پیام در ثنای فردی آمده که پرونده شما به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر رفته است چرااینقدر طول کشیده است ؟ 

شکستن رای تجدید نظر 

ویا این که باتوجه به پیامک در ثنا و عدلیران در این خصوص که پرونده به شعبه اجرای احکام کیفری ارسال شده است موضوع شکستن رای تجدیدنظر  منتفی شده است ! ویا این که سوال حقوقی از وکیل پرسیده شده است که من از اعتراض به رای دادگاه بدوی انصراف دادم حالا پیامک امده که پرونده مجددا در دادگاه تجدیدنظر ثبت شده است این یعنی چی ! برای همین موضوع میتونن رای دادگاه اول رو که بنفع من هست زوری برگردونن و بدروغ بگن تو تقاضای رسیدگی به پرونده دادگاه تجدیدنظر رو ثبت کردی ویا خیر ! در رابطه   شکستن رای تجدیدنظر با نظر وکیل خود جلو بروید این موضوع اصلا شوخی نست چراکه مشاوره حقوقی اعتراض به رای تجدیدنظر بسیار امر حقوقی تخصصی است ! در مورد این که از کجا بفهمیم رای دادگاه تجدیدنظر رد شده است توجه به امارات قضایی مهم است تا در این خصوص اطمینان حاصل کنیم . تجدیدنظر پرونده کیفری هم خود زمان زیادی می برد از یکماه تا یکسال چون موضوع   شکستن رای تجدیدنظر کیفری است در موراد حقوقی حتیی م یتواند زمان از این هم بیشتر شود 

احضار طرفین در دادگاه تجدیدنظر 

احضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر می تواند بسته به موضوع تجدیدنظرخواهی تغییر کند انجام شود ویا جلسه ایی برگزار نشود . برای همین احضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر به ۳ عامل بستگی دارد . اول این لایحه ماسب برای موضوع تجدیدنظرخواهی نوشته شود یعنی قضات تجدیدنظر مجاب شوند تشکیل جلسه رسیدگی برای گوش دادن به حرف طرفیین برای صدور رای لازم است فذا برای این موضوع دستور  احضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر بدهند برای این که حضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر صورت بگیرد دو راه وجود دارد اول این که وکیل شما بعنوان وکیل دادگاه تجدیدنظر شناخته شده باشد و دوم این که لایحه ایی که برای دادگاه تجدیدنظر نوشته شده است بسیار گیرا و قدرتمند باشد تا قاضی و یا مستشار دادگاه تجدیدنظر برای این موضوع { احضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر} مجاب شود اما چرا احضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر مهم است علت این است که وقتی پرونده شما به دادگاه تجدیدنظر می رود اگر پی گیر پرونده نباشید بدلیل غیرحضوری بودن پرونده ها در امر رسیدگی و این که حجم ورودی پرونده ها بسیار زیاد است با مشکل مواجه خواهید شد . و احتمال رد پرونده شما بسیار بالاست و این که در مورد پرونده موفق شوید پایین است پس احضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر بسیار مهم و کارسازاست در مورد پیامدهای عدم تشکیل جلسه حضوری همین بس که اگر متهم باشید زندان خود را قطعی بدانید که جز دردسر نصیب شما نخواهد شد .