طلاق از طرف زوجه و تاثیر مددکار اجتماعی در صدور رای دادگاه خانواده

طلاق از طرف زوجه و تاثیر مددکار اجتماعی در صدور رای دادگاه خانواده در گفتگو با رادیو ایران 

 قبل از ورود به مبحث طلاق از طرف زوجه و تاثیر مددکار اجتماعی در صدور رای دادگاه خانواده مقدمات آن لازم است که ابتدا به سایت در رابطه با طلاق از طرف زوجه و یا به عبارت بهتر انواع طلاق صحبت نموده و سپس نقش مددکار اجتماعی را در صدور رای دادگاه خانواده مورد بررسی قرار دهیم وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران که در رابطه با شروط ضمن عقد در رادیو حضور پیدا کرده بودند پیرامون طلاق از طرف زن و یا به عبارت بهتر طلاق از طرف زوجه اعلام نمودند که مددکار اجتماعی می تواند در فرایند صدور رای طلاق بر اساس حقانیت زن نقش اساسی ایفا کند به این معنا که ما در رابطه با طلاق اصولاً سه مدل را تجربه می کنیم یا طلاق توافقی است ویا طلاق از طرف مرد است ایا طلاق از طرف زن عبارت بهتر طلاق از طرف زوجه که در همه این موارد مددکار اجتماعی به عنوان مشاور در طلاق توافقی مطرح می شود ویا در تحقیقات محلی بر علیه مرد و به نفع زوجه و و برای همسر در جهت احقاق حقوق مالی به این معنا که وضعیت مالی شوهر را برای دادگاه مشخص می نماید مساعدت می‌کند عمده ترین وظیفه مددکار اجتماعی در طلاق از طرف زوجه مطرح می شود که زن در گرفتن طلاق خود با عسرو و حرج مواجه می باشد وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران نقش مددکار اجتماعی را در صدور رای طلاق از طرف زن اینگونه بیان نمودند که پس از تشکیل جلسه اول دادرسی از سوی دادگاه خانواده و با حضور وکیل طرفین استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها قاضی در جهت احقاق حق زن از مددکار اجتماعی بهره می گیرد به این معنا که خیلی از اوقات برای زن پیش می آید که قادر به اثبات سوء معاشرت زوج و یا مرد خود نمی باشد اما با مساعدت و کمک و یاری مددکار اجتماعی و بر اساس تحقیقات محلی که به عنوان کارشناس صورت می گیرد و این امر توسط مددکار اجتماعی صورت می‌گیرد قاضی به این مطلب پی می برد که شوهر دارای سوء معاشرت بوده و قادر به اداره زندگی مشترک نمی باشد یعنی پس از اینکه مددکار اجتماعی بر اساس ادعای زن که از سوی شوهر مورد مناقشه قرار گرفته آیا از سوی شوهر مورد انکار قرار گرفته به تحقیقات محلی و میدانی می پردازد و طبق دستور دادگاه خانواده سوء معاشرت را برای صدور رای طلاق از طرف زن و یا صدور طلاق از طرف زوجه بر اساس حقانیت زن آماده می کند یکی از موارد دیگری که مددکار اجتماعی می تواند به دادگاه خانواده در صدور رای طلاق از طرف زن دادگاه خانواده و زوج کمک نمایند زمانی است که شوهرم مجهول المکان بوده و دارای آدرس مشخصی نمی باشد و عملا زندگی مشترک را ترک گفته است در اینجا مددکار اجتماعی نقش اساسی را ایفا نموده و در اثبات حقانیت زن به دادگاه خانواده مساعدت و کمک نماید شهر که مجهول المکان بودن شوهر را برای دادگاه خانواده اثبات نموده است و عملاً اثبات عسر و حرج به نفع زوجه برای دادگاه خانواده محرز می شود وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران به این مطلب اشاره نمودند که بودند که مددکار اجتماعی می تواند در دادگاه خانواده حضور پیدا کرده جهت حفظ حقوق شوهر مطالبی را ایراد و بیان نماید نقش دیگری که مددکار اجتماعی می تواند در دادگاه خانواده بازی کند در پرونده های حضانت فرزند دادگاه خانواده نیاز دارد تا ثبات شخصیت والدین را احراز کند در جهت حفظ حقوق فرزندان از بابت صدور رای نفقه می‌تواند به دادگاه خانواده مساعدت و یاری نماید به طور مثال نگهداری فرزندان و همه حضانت در مواردی که شوهر و یا زن مرتکب جرمی شده باشند ایا از فرزندان خود در جهت انجام فعل مجرمانه استفاده کرده باشند نقش مددکار اجتماعی در جهت سلب حضانت و کمک به دادگاه خانواده در خصوص سلب حضانت فرزندان می تواند موثر باشد همچنین مددکار اجتماعی می تواند رابط مناسب این سازمان بهزیستی و دادگاه خانواده از جهت شناسایی آسیب های اجتماعی و بررسی و مشکلات خانواده به سیستم قضایی کمک و مساعدت نماید

طلاق از طرف زوجه و تاثیر مددکار اجتماعی در صدور رای دادگاه خانواده در گفتگو با رادیو ایران

نکته دیگر آنکه بهتر از مددکار اجتماعی برای ساحل دادگاه خانواده در جهت حفظ حقوق زن و زوجه در پرونده های طلاق از طرف زوجه یا طلاق از طرف زن از بین زنان مددکار اجتماعی و در جهت حفظ حقوق شوهر از بین مردان مددکار اجتماعی به درک بهتری از مسائل زنان و مردان دارند را انتخاب نمایند نکته دیگر آنکه وسایلی که باعث میشود در تصمیم گیری دادگاه خانواده بسیار موثر واقع شود عوارض و بیانات فرزندان در خصوص مسائل و مشکلات خانواده می باشد که در این خصوص نیز مددکار اجتماعی می تواند با ترتیب دادن جلسه مشترک بین فرزندان زوجین اقدام به بررسی مسائل خانواده نموده و مسائل را کتباً در اختیار دادگاه خانواده قرار دهد وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران در خصوص طلاق از طرف زن و یا طلاق از طرف زوجه نقش مددکار اجتماعی در صدور رای عادلانه در دادگاه خانواده همچنین اعلام نمودند که لازم است مددکار اجتماعی دوره های مناسبی از مسائل حقوقی خانواده را به صورت کاربردی توسط سیستم قضایی یا توسط کانون وکلا به صورت علمی و کاربردی آموزش دیده تا تحقیقات مددکاری اجتماعی و مسائل روانشناسی و مشاوره خانواده با مسائل حقوقی و دادگاه خانواده همسو شده طلاق از طرف زن و یا طلاق از طرف زوجه در صورت لزوم به صدور رای دادگاه خانواده بصورت کاملا عادلانه برای بی طرفی صادر شود نقش مددکار اجتماعی بسیار می تواند پررنگ باشد و در کمک و مساعدت به وکلای طرفین و دادگاه خانواده بلوار یک نقطه عطفی از آن استفاده نمود

طلاق از طرف زوجه و تاثیر مددکار اجتماعی در صدور رای دادگاه خانواده در گفتگو با رادیو ایران

همچنین مددکار اجتماعی بهتر است در پرونده های طلاق ترفند های طلاق از طرف زوجه و در پرونده های حضانت در دادگاه های مختلف خانواده حضور پیدا کرده از تجربیات وکلای طرفین و سیستم قضایی در جهت تحقیقات بهتر استفاده نماید و نذر تحقیقاتی خود را به صورت کاملا کاربردی و میدانی در اختیار سیستم قضایی و دادگاه خانواده و وکلای طرفین قرار دهد وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران در خصوص طلاق از طرف زن و طلاق از طرف زوجه اشاره نمودند که همچنین وکلای پرونده در دادگاه خانواده می توانند ارتباط مستقیمی با مددکار اجتماعی داشته و در جهت اثبات ادعای خود از نظر تحقیقاتی مددکار اجتماعی بهره بجویند. 

 

حتما بخوانید 

حتما بخوانید :وظایف وکیل خانواده چیست ؟

حتما بخوانید :وظایف وکیل کیفری چیست ؟

 

وکیل اکبر فتح اللهی

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس رادیو ایران ـ برنامه خانه و خانواده 

کارشناس شبکه ۲ سیما

دبیر دوم فعلی کمیسیون انتشارات کانون وکلا

یادداشت نویس روزنامه ابتکار