مجازات تهدید و توهین به اشخاص عادی  (۶ نکته حقوقی)

مجازات تهدید و توهین به اشخاص عادی  (۶ نکته حقوقی)

وکیل تهدید – وکیل متخصص جرم تهدید – وکیل اکبر فتح اللهی  : قانونگذار در ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ و همچنین ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات به تهدید اشاره نموده است . که مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ تهدید عام محسوب شده و ماده ۶۱۸ قانون مذکور تهدید خاص را بیان کرده است . که یک یه یک به آنها می پردازیم . 

تعریف جرم توهین به اشخاص عادی در قانون چیست ؟ 

هتک حیثیت افراد به شیوه‌های مختلفی شکل می‌گیرد. جرم توهین به اشخاص عادی یکی از جرایم رو به‌ افزایش در دادگاه‌ها محسوب می‌شود. آگاهی شهروندان از حقوق خود و مقررات راجع ‌به حیثیت، موجب افزایش مراجعه مردم به محاکم شده‌ است. هتک حرمت به دیگران سبب خوار و خفیف شدن آن‌ها خواهد شد. این رفتار ناپسند سبب از بین رفتن حرمت بزه دیده و خدشه‌دار شدن شخصیت او می‌شود.
این بزه به‌ عنوان جرمی عرفی شناخته خواهد شد. یعنی این امکان وجود دارد که فعل یا لفظی یا رفتاری در عرف یک منطقه به‌ عنوان بی‌احترامی محسوب شود. در حالی ‌که در مناطق دیگر، این موارد توهین نیستند. به ‌این ‌ترتیب تشخیص آن با قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده خواهد بود.
در مورد توهین، راست یا دروغ بودن صفات و کلماتی که به بزه دیده نسبت داده می‌شود، شرط نیست. یعنی اگر شخصی صفات ناپسندی را به شما نسبت دهد، در حالی‌ که شما فاقد آن‌ها هستید، این بزه محقق می‌شود.
به ‌عنوان مثال، ممکن است شخصی شما را فردی دست‌ و پا چلفتی خطاب کند. در حالی که این صفت خصوص شخصیت شما واقعیت نداشته باشد، باز هم این بزه محقق شده ‌است.
در خصوص این بزه، باید این نکته را بدانید که لازم نیست حتماً هتک حرمت موجب ناراحتی شما شود تا این جرم شکل بگیرد. یعنی اگر شخصی به شما بی‌احترامی کند و شما به ‌علت آگاهی از شخصیت او ناراحت نشوید، این بزه محقق شده ‌است. هر چند شما علیه او شکایت نکنید.

مجازات جرم توهین به اشخاص عادی در قانون مجازات  چیست؟

برای فردی که به اشخاص عادی هتک حرمت کند، در قانون ما مجازاتی تعیین ‌شده است. مطابق قانون، مجازات توهین به اشخاص عادی جزای نقدی درجه ۶ خواهد بود. تا قبل ‌از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، اگر کسی به اشخاص عادی هتک حرمت می‌کرد؛ به مجازات شلاق و جزای نقدی محکوم می‌شد. با تصویب این قانون، جزای نقدی افزایش پیدا کرد و مجازات شلاق حذف شد.
بنابراین مجازات جرم توهین به افراد عادی جزای نقدی بیش ‌از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان خواهد بود. قاضی دادگاه با توجه به نحوه ارتکاب این بزه و میزان هتک حرمت، بررسی جرم توهین به اشخاص عادی را انجام می‌دهد. مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این بزه قابل گذشت است. یعنی اگر شخصی به شما هتک حرمت کند تا زمانی‌ که علیه او شکایت نکنید، مرتکب، تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. این مساله به این دلیل است که پیگیری بزه قابل گذشت به شکایت شاکی بستگی دارد.
همچنین اگر شما از متهم گذشت کنید و به او رضایت دهید، دادرسی و مجازات او در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.

ارکان جرم توهین به اشخاص عادی چیست؟

هتک حرمت به هر شیوه‌ای که محقق شود، موجب از بین رفتن یا خدشه‌دار شدن حیثیت افراد می‌شود. تشکیل بزه هتک حرمت به دیگران، به ارکانی نیاز دارد. برای اینکه وقوع هتک حرمت توسط مرتکب محرز شود، باید ارکان جرم توهین به اشخاص عادی وجود داشته باشند. در ادامه درباره هر کدام از این ارکان توضیح می‌دهیم:
رکن قانونی محقق شدن این جرم
در قانون مجازات اسلامی جرم توهین به اشخاص عادی و مجازات آن تعیین ‌شده است. یعنی قانون‌گذار با اشاره به نحوه ارتکاب بزه، مجازاتی را برای آن معین می‌کند. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به ‌عنوان عنصر قانونی این بزه شناخته می‌شود. بنابراین با جرم‌انگاری این موارد، مرتکب مستحق مجازات خواهد بود.
در این ماده هتک حرمت به دیگران از طریق استفاده از کلمات ناپسند و الفاظ رکیک به ‌عنوان بزه شناخته می‌شوند. شخصی که این رفتار را مرتکب شده است، به جزای نقدی بیش‌ از ۲ تا ۸ میلیون تومان محکوم خواهد شد.
رکن مادی جرم توهین به اشخاص عادی
لفظ، فعل، اشاره یا هر رفتاری که مرتکب به واسطه آن به دیگران هتک حرمت کند، عنصر مادی این بزه محسوب می‌شوند. اگر شخصی برای آسیب زدن به شأن دیگری به سمت او وسیله‌ای را پرتاب کند یا لفظ ناپسندی را به کار ببرد، این اقدامات او رکن مادی این بزه هستند.
همان‌ طور که بیان شد این بزه از طریق نوشته، فعل، رفتار محقق می‌شود. اگر متهم هرکدام از این موارد را به کار ببرد این بزه تشکیل شده‌ است.

رکن روانی تحقق  جرم تهدید از نظر حقوق دانان کیفری چیست ؟ 

هتک حرمت به اشخاص عادی باید با قصد مجرمانه و سوءنیت همراه باشد. اگر شخصی بدون اینکه از معنی کلمه‌ای آگاه باشد آن را به دیگری نسبت دهد و سبب هتک حیثیت او شود، مستحق مجازات نیست.
در صورتی‌ که شخصی در حالت مستی یا خواب یا بیهوشی لفظ ناپسندی را به دیگری نسبت دهد یا رفتار زشتی را انجام دهد، این موارد قابل مجازات نیستند.

وکیل برای تهدید و زورگویی در تهران

معمولاً در هنگام دعوا و درگیری و همچنین بروز اختلافات شدید ، افراد علاوه بر توهین اقدام به تهدید یکدیگر می نمایند
با عنایت به اینکه قاضی می تواند برای مرتکب جرم تهدید حبس را به عنوان مجازات تعیین نماید . می توان گفت این جرم در زمره جرائم حساس قرار می گیرد. و حضور وکیل متخصص جرم تهدید در این مورد ضروری به نظر می رسد . بنابراین برای جلوگیری از اتفاقات جبران ناپذیر پیشنهاد می گردد. از ابتدای امر موضوع را با وکیل متخصص جرم تهدید در میان گذاشته و از مشاوره حقوقی ایشان بهره مند گردید . البته استفاده از وکیل کیفری خوب و مناسب ! وکیل اکبر فتح اللهی بعنوان وکیل کیفری خوب در تهران و بعنوان باهزینه وکیل کیفری مناسب مورد مناسبی برای مشاوره حقوقی کیفری هستند . هزینه وکیل کیفری معمولا کم نیست ! 

مشخصات تحقق جرم تهدید 

تهدید باید به سمع طرف مقابل برسد – صریح بودن تهدید
علاوه بر اینکه تهدید باید صریح و واضح باشد ، می بایست به گوش طرف مقابل یا تهدید شونده نیز برسد. و برای ایشان ناخوشایند و زیان بار باشد و به موجب ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات تهدید به قتل ، ضررهای مالی و شرفی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان ایشان باشد .
غیر قابل اغماض بودن تهدید از نظر عرف
تهدید با توجه به قضاوت عرف نباید قابل اغماض و کوچک باشد. چرا که چنانچه تهدید از نظر عرف کوچک و قابل چشم پوشی باشد ، جرم تهدید محقق نخواهد شد. همانند اینکه مغازه داری مشتری خود را تهدید به گران فروشی نماید .

 

 

حتما بخوانید: مجازات مزاحمت تلفنی نوامیس

تأثیر عملی شدن و اجرای تهدید

عملی کردن موضوع تهدید مانع از اعمال مجازات جرم تهدید است. و برخی از محاکم به دلیل اجرا شدن مورد تهدید به صورت ایراد صدمه بدنی و ایراد ضرب و جرح ، موضوع تهدید را منتفی دانسته اند .
مثال : چنانچه در یک نزاع شخصی طرف مقابل را تهدید به ایراد ضرب و جرح نماید و بلافاصله اقدام به ضرب و جرح عمدی طرف مقابل نماید . موضوع تهدید منتفی بوده و آن شخص تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی مجازات خواهد شد .

نکاتی در خصوص جرم تهدید

چنانچه تهدید با اعمال خشونت آمیز برای بردن مال دیگری باشد و این امر نیز رخ دهد یعنی منتهی به بردن مال دیگری گردد. ممکن است تحت عنوان سرقت مقرون به آزار تحت رسیدگی قرار گیرد .
چنانچه مرتکب یا تهدید کننده ، هیچ تقاضا و درخواستی در قبال انجام عمل یا عدم انجام عمل خود نداشته باشد. باز هم تهدید محقق شده است .
جرم تهدید صرفاً علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است. چرا که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات عباراتی همچون : دیگری ، بستگان و ضرر شرفی به کار رفته است . ( البته نظر مخالف نیز در این خصوص نیز وجود دارد که تهدید علیه اشخاص حقوقی را نیز قابل ارتکاب می دانند و مستند ایشان ماده ۵۵۸ قانون تجارت است . )
جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات نیاز به تحقق نتیجه ندارد . بنابراین تهدید از جمله جرائم مطلق بوده و صرف تهدید کافی است. و نیاز به تحقق نتیجه خاصی ندارد .
در تحقق بزه تهدید عواملی مثل سن ، جنس ، موقعیت شغلی و سایر شرایط تهدید شونده نیز موثر است .
اگر تهدید با چاقو یا هر نوع سلاح دیگری صورت گیرد. موضوع مشمول ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات خواهد بود .

سوالات مهم در خصوص جرم تهدید 

منظور از ضرر نفسی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی چیست ؟
منظور ضرری است که متوجه جسم تهدید شونده باشد .
منظور از ضرر شرفی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی چیست ؟
منظور ، ترساندن تهدید شونده به امری است که با انجام آن به آبرو ، حیثیت و شرف آن شخص یا بستگانش لطمه و صدمه وارد شود. مثل تهدید به افشای سوء پیشینه آن شخص یا بستگانش
چنانچه شخصی دیگری را تهدید به انتشار حکم محکومیت ایشان نماید ، آیا رفتار او تهدید محسوب می گردد ؟
بله ، انتشار حکم محکومیت بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار به محکوم علیه توسط دیگری تهدید محسوب شده. و از مصادیق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است .
آیا جرم تهدید قابل گذشت است ؟
بله جرم تهدید قابل گذشت است . بنابراین تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت شاکی است .

مجازات توهین و تهدید در محل کار 

یکی از عناوین مجرمانه توهین و تهدید است که از افراد دارای مشکل سر می زند بهمین منظور در این مقاله در مورد مجازات توهین و تهدید در محل کارباهم صحبت می کنیم عمده ترین جرم در محل کار توهین و تهدید در محل کار توسط ارباب رجوع و شاید همکار اداری است . برای همین منظور قبل از صحبت در مورد مجازات توهین و تهدید در محل کار در مورد اثبات مجازات توهین و تهدید در محل کار صحبت می کنیم چراکه اثبات کردن بسیار مهم تر از مجازات جرم است چون اثبات جرم در صورت عدم موفقیت باعث پی گیری متهم شده و احتمال شکایت افتراء وجود دارد . برای همین منظور قبل از مچازات این جرم یعنی جرم توهین و تهدید در مورداثبات  مجازات توهین و تهدید در محل کار صحبت می کنیم . اثبات این جرم به ۲ عامل اساسی بستگی دارد اول اقرار متهم دوم شهادت شهود و سند تصویری ویا متنی از جرم ! بهمین منظور مجازات توهین و تهدید در محل کار در صورت اقرار متهم قطعی است . بخصوص اگر نزد بازپرس و دادیار صورت گرفته باشد . و همچنن مجازات توهین و تهدید در محل کار در صورت اقرار متهم در دادگاه بدوی و اول در دادگاه تجدید نظر قابل رسیدگی مجدد نمی باشد فلذا باید در مورد اقرار به جرم بسیار دقت کرد چون مجازات را در اکثر موارد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می کند . 

 

در ادامه بخوانید : تهدید به پخش عکس در فضای مجازی | حکم تهدید به آبروریزی !

 

در ادامه بخوانید : بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر | وکیل تضمینی دادگاه تجدیدنظر برای پرونده قضایی