نصب دوربین مجتمع

سلام

در یک مجموعه ی آپارتمانی زندگی میکنیم که متشکل از ۲۰ آپارتمان است

این مجموعه ۴۰ دوربین مدار بسته دارد

حال مدیر آپارتمان ما تصمیم گرفته که دوربینی در ورودی خود آپارتمان نصب کند نصف+یک واحد هم رای مثبت داده اند

آیا میتوان به دلیل داشتن دوربین در مجتمع از نصب این دوربین جلوگیری کرد؟

ملاک رای اکثریت ساکنین مجتمع می باشد .وکیل اکبر فتح اللهی