وکیل معروف ایران در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

 وکیل اکبر فتح اللهی: وکیل اکبر فتح اللهی وکیل معروف ایران در گفتگو با رادیو ایران در برنامه خانه و خانواده از مسائل و مشکلات حقوقی کشور نامبرده و بیشتر این مسائل و مشکلات حقوقی را شکلی می داند استاد وکیل اکبر فتح اللهی وکیل معروف ایران نحوه تنظیم قرارداد کار نحوه و نحوه تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی همچنین فرم شکلی قراردادها که در بنگاه املاک توسط معاملات ملکی تنظیم می‌گردد را پر از اشتباهات فاحش حقوقی می داند ایشان در گفتگو با رادیو ایران صعب بودن و مشکل بودن لغات حقوقی را یکی از مسائل حقوقی ایران می‌دانند

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

وکیل اکبر فتح اللهی وکیل معروف ایران همچنین در گفتگو با رادیو ایراناشاره داشتند که در سال ها پیش در تلویزیون در شبکه دو سیما اشاره کردم که قراردادها و اصول تنظیم آنها از اشکالات بسیار زیادی برخوردار هستند ایشان همچنین در گفتگو با رادیو ایران عدم مشاوره حقوقی مناسب قبل از تنظیم قراردادهای تجاری و املاک وقرار دادهای مربوط به شرکت های سهامی همگی از اشکالات بسیار زیادی برخوردار هستند ایشان به عنوان وکیل معروف ایران در زمینه قراردادها مسائل مربوط به قرارداد ها را بسیار زیادی می دانند بجهت آنکه بسیاری از مدیرعامل های شرکت های مختلف تجاری از مشاوره حقوقی مناسب تجاری در خصوص تنظیم قرارداد ها بهره نمی‌گیرند چرا که شرکت‌های تجاری نیازمند وکلای خبره حقوقی در زمینه حقوق تجارت می باشد دعاوی بازرگانی دعاوی هستند که لزوم داشتن اطلاعات تجاری و حقوقی مناسب بسیار ضروری به نظر می رسد۔ همچنین وکیل معروف خانواده در ایران از پایین بودن سطح اطلاعات حقوقی خانواده ها در خصوص مهریه اجرت المثل نفقه و همچنین دعاوی خانوادگی مانند اطلاعات مربوط به طلاق نام می برد وکیل معروف خانواده ایران در گفتگو با رادیو ایران از رد شدن دعاوی طلاق بسیاری به جهت عدم به کارگیری وکیل خانواده متخصص در دعاوی خانوادگی اشاره می نماید همچنین وکیل معروف خانواده ایران در گفتگو با رادیو ایران از پایین بودن سطح اطلاعات حقوقی بسیاری از کارآموزان وکالت در طرح دعاوی حقوقی خانواده در دادگاه های خانواده اشاره می نماید استاد وکیل اکبر فتح اللهی وکیل معروف خانواده ایران در گفتگو با رادیو ایران از ساز و کارهای نامناسب در گفتگو های مربوط به خواستگاری در بین خانواده های ایرانی نام می برد همچنین وکیل معروف خانواده در ایران در خصوص دعاوی مهریه در گفتگو با رادیو ایران اشاره کردند که نه زوجه و خانوم به خواسته خود در دعاوی مهریه می رسند و شوهر از ازبند زندان در دعاوی مهریه رهایی می یابند وکیل معروف خانواده ایران در گفتگو با رادیو ایران همچنین در رابطه با دادخواست های تقسیط مهریه دادخواست تعدیل تقسیط مهریه اشاره کردند که این دادخواست ها متاسفانه در هر دادگاه خانواده با یک رویه مختلف و متضاد با آن برخورد می‌شود یعنی یک دادخواست تقسیط مهریه در جنوب شهر تهران دادخواست تقسیم مهریه در شمال شهر تهران از تفاوت های بسیاری برخوردار هستند همچنین وکیل معروف کیفری استاد اکبر فتح اللهی در گفتگو با شبکه دو سیما از پایین بودن اطلاعات کیفری مردم در مراجع و دادگاه های کیفری یک و دو اشاره کرده و اینکه بسیاری از مردم فاقد اطلاعات حقوقی کیفری مثلاً در رابطه با دادیار و بازپرس و دادسرا هستند و فرق اخطاریه و احضاریه را نمی‌دانند وکیل معروف کیفری در گفتگو با شبکه دو سیما مثلا به پرونده های فروش مال غیر که افراد بدون داشتن اطلاعات کیفری مرتکب فروش مال غیر تحصیل مال نامشروع شدند بدون اینکه با مراجع کیفری و دادسرا آشنایی داشته باشد

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

همچنین وکیل معروف دادسرا در ایران در گفتگو با شبکه دو سیما در رابطه با جرم افترا تهمت زدن در شبکه دو سیما صحبت کردند و به این مسئله اشاره کرد که گاهی اوقات افراد در دعاوی مختلف در دادسرا یا دادگاه خانواده به انحاء مختلف تهمت و توهین کرده و طرف مقابل به وکیل طرف مقابل از روی پرونده رونوشت گرفته و بر علیه آنها طرح دعوای افت را آغاز می‌کند استاد وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با شبکه دو سیما به عنوان مهمان برنامه عصر خانواده اعلام نمودند که یک وکیل دادسرای مجرب ابتدا به ساکن مشاوره حقوقی کیفری به موکل خود ارائه می نماید تا از اتفاقات بسیار بد در دادسرا به ضرر موکل جلوگیری نماید وکیل معروف دادسرا در ایران جناب وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با شبکه دو سیما برنامه عصر خانواده به این مطلب اشاره کردند که ابتدا کیفری ابتدا از دادسرا شروع شده و پس از صدور کیفرخواست و یا قرار منع تعقیب پرونده به دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو ارسال شده توسط قاضی دادگاه کیفری رای مناسب‌برای پرونده صادر شود وکیل استاد اکبر فتح اللهی وکیل معروف دادسرا در تهران همچنین وکیل معروف دادسرا در ایران در گفتگو با شبکه دو سیما برنامه عصر خانواده به این مطلب اشاره کردند که اگر وکیل کیفری از تبحر کافی برخوردار باشد می تواند در مرحله اجرای احکام نیز رای مناسب را به نفع موکل دریافت نمایند معروف دادسرا در ایران در گفتگو با شبکه دو سیما برنامه عصر خانواده همچنین اشاره کردند در صورتی که وکیل کیفری از بهار کافی برخوردار نباشد برای متهم قرار کیفرخواست صادر شده در دادگاه نیز به سختی شاید بتوان مشکل او را حل نمودفلذا لازم است یک وکیل کیفری متبحر در همان ابتدای پرونده یعنی در مقام دادسرا مشکل را حل نموده و ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک رای کیفری دو جلوگیری نماید وکیل معروف کیفری در ایران در گفتگو با شبکه دو سیما به این مطلب اشاره نمودند که پرونده های کیفری از پیچیدگی های خاص حقوقی برخوردار بوده وکیلی توانایی دفاع مناسب در خصوص متهم را ندارد البته اگر وکیل کیفری از تجربه کافی برخوردار باشد شاید بتواند در دادگاه تجدید نظر مشکل موکل را حل نموده و برای او رای برائت حاصل نمایند

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

وکیل معروف امور مهاجرت در ایران استاد اکبر فتح اللهی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با شبکه دو سیما برنامه عصر خانواده همچنین به این مطلب اشاره نمودند که بسیاری از افرادی که کشور ترکیه و امارات مهاجرت نمایند و یا قصد سرمایه گذاری را دارند وکیل مهاجرت معروف و معتبر که دارای تجربه کافی در زمینه مهاجرت به کانادا ترکیه و امارات را دارا می باشد مشاور حقوقی نموده سپس اقدام به مهاجرت به کانادا امارات و ترکیه یا سرمایه‌گذاری در این کشورها نمایند وکیل معروف مهاجرت در ایران همچنین در گفت‌وگو با شبکه دو سیما برنامه عصر خانواده به این مطلب اشاره کردند که در پرونده های حقوقی بین المللی بسیار مشاهده می شود افراد بدون مشاور حقوقی لازم با وکیل معروف مهاجرت و صرفا با اتکاء به مشاوره حقوقی با وکلای غیر خبره ویا خارج از کشور اقدام به مهاجرت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف خارجی نموده و از این حیث بسیار ضرر کردند وکیل معروف مهاجرت در ایران در گفتگو با شبکه دو سیما برنامه عصر خانواده اعلام نمودند که حتما نیاز از قبل از مهاجرت با یک وکیل مهاجرت بسیار متبحر که در داخل ایران دارای دفتر وکالت می باشد مشاور حقوقی بوده سرمایه گذاری یا ازدواج در کشورهایی همچون کانادا امارات آلمان و ترکیه را با وکیل مهاجرت مورد بررسی قرار دهند همچنین وکیل امور ملکی در ایران به عنوان وکیل امور ملکی معروف در ایران مطرح هستند یعنی استاد وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با شبکه دو سیما بلوار وکیل به عنوان وکیل و مشاوره حقوقی ملکی وکیل تخصصی ملک به عنوان وکیل پایه یک ملکی در دعاوی مختلف ملکی به عنوان وکیل مشکلات ملکی طرح دعوا نموده و به عنوان وکیل وکالت کردند این هم اشاره کردم که در دعاوی ملکی باید از دو جهت تمایز قائل شد

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

وکیل معروف ملکی در ایران در گفتگو با شبکه دو سیما برنامه عصر خانواده به این امر اشاره کردند که یک وکیل امور ملکی متخصص ابتدا به ساکن باید مسائل مربوط به شهرداری ها کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه اعتراض در کمیسیون ماده ۱۰۰ مسائل مربوط به دیوان عدالت اداری را بسیار خوب بداند ضمننا یک وکیل متخصص در امور ملکی لازم است طرح هرگونه از دعاوی ملکی مهارت های بیشماری در زمینه امور ملکی می خواهد بهترین وکیل امور ملکی در تهران در گفتگو با شبکه دو سیما در خصوص دعاوی ملکی مرتبط که در دادگاه های مختلف مورد رسیدگی قرار می گیرد اذعان داشتند که مثلاً در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علاوه بر طرف قراردادن خواهان بایستی تمامی افراد ماقبل فروشنده نیز مورد طرف دعوا قرار بگیرند اگر ملکی مورد بازداشت در رهن بانک می باشد حتما باش نیز به عنوان خوانده طرف دعوا قرار بگیرد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع نداشته و در دادگاه حقوقی قطعاً رد خواهد شد ضمننا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حتما می بایستی صورت مجلس تفکیکی و پایان کار مورد مطالبه وکیل متخصص امور ملکی قرار بگیرد معروف ترین وکیل متخصص امور ملکی در تهران در گفتگو با شبکه دو سیما همچنین اذعان داشتند که در دعاوی ملکی لازم است کلیه اسناد مربوط به املاک در جلسه اول دادگاه به همراه موکل و وکیل ایشان به دادگاه ارائه شود صورت وکیل طرف مقابل میتواند در جلسه دادگاه ادعای جعل در مورد اسناد رسمی را مطرح کند وکیل معروف امور ملکی در تهران در گفتگو با شبکه دو سیما در برنامه زنده اذعان داشتند که مثلاً در دعوای امور مشارکت مدنی و مشارکت در ساخت تنظیم قرارداد با جزئیات کامل توسط وکیل پایه یک دادگستری از الزامات موفقیت شما در دادگستری خواهد بود وکیل اکبر فتح اللهی عنوان وکیل معروف ملکی و بعنوان وکیل معروف تهران همیشه معتقد هستند که یک وکیل پایه یک دادگستری بایستی قبل از ثبت دادخواست حقوقی خود در خصوص املاک ابتدا دلایل خود را وارسی نمایند سپس دادخواست خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به نیابت از موکل ثبت نماید

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

خیلی از اوقات این سوال را از ما می پرسند که وکیل معروف ایران کیست؟ ما معتقد هستیم که وکیل اکبر فتح اللهی یکی از ۱۰ وکیل برتر ایران هستند که مرتبا در رادیو ایران و شبکه دو سیما و شبکه یک سیما از ایشان دعوت به عمل آمده و مرتبا در برنامه های تلویزیونی حضور داشتند یا به طور مثال بعضی از دوستان می پرسند که وکیل معروف در مشهد کیست وکیل معروف در اردبیل کیست و یا اینکه وکیل معروف در ساری کیست و یا اینکه وکیل معروف در شیراز کیست به نظرم وکیل اکبر فتح اللهی که بارها به تلویزیون ورادیو  دعوت شدند همچنین به رادیو ایران مرتبا دعوت شدند یکی از ده وکیل برتر ایران به شمار می رودند همچنین ایشان به عنوان وکیل معروف و برتر خانواده در تهران و ایران به شمار می‌روند در پایان اعلام می‌کنیم که شما می توانید از سراسر ایران مشاور حقوقی لازم به صورت تلفنی و یا مشاور حقوقی آنلاین پس از پرداخت هزینه معروف ترین وکیل ایران را به صورت تلفنی انجام دهید

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

وکیل اکبر فتح اللهی در پی حضور در برنامه رادیو ایران و با توجه به خواسته تعداد بی‌شماری از هموطنان عزیز انجام مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل معروف ایران و بعنوان وکیل معروف در تهران آمادگی در آن پس از پرداخت هزینه مشاوره حقوقی تلفنی شما را به طور کامل از طریق تلفن و یا واتساپ راهنمایی کرده خدمات حقوقی را در پی پاسخ به سوالات حقوقی شما ارائه نمایند همچنین وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگوی زنده در شبکه دو سیما چطور در برنامه رادیو ایران در برنامه خانه و خانواده بارها و بارها به سوالات حقوقی هم وطنان عزیز پاسخ دادند ایشان مرتباً در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خود اذعان داشتند که کسانی که نیازمند به خدمات حقوقی هستند از ابتدا باید به سراغ وکلایی اطلاعات حقوقی مناسبی در جهت انجام امور ایشان را در اختیار آنها قرار بدهند

 

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

ضمننا  استاد وکیل اکبر فتح اللهی در برنامه زنده تلویزیونی خود در شبکه دو سیما بعنوان  معروف ترین وکیل خانواده در تهران به عنوان معروف ترین وکیل خانواده در ایران و به عنوان معروف ترین و مهم ترین وکیل طلاق در مشهد پرونده های بسیار زیادی را وکالت کرده اند از این بابت بارها و بارها به تلویزیون و رادیو دعوت شدند قطعاً مشاوره حقوقی با بهترین وکیل ایران در پی سوالات حقوقی هموطنان عزیز یک نیاز روزمره بوده و بایستی این نیاز حقوقی روزمره توسط بهترین وکیل ایران برآورده شود خاطر داشته باشید شما میتوانید با پرداخت هزینه مناسب با بهترین وکیل ایران مشاور حقوقی نمایید و دادخواست های خود و لوایح خود را با ایشان چک نمایید و تنظیم لایحه های حقوقی خود را ویا تنظیم اظهارنامه های حقوقی خود به بهترین وکیل ایران بسپارید بدون اینکه حتی از منزل خارج شوید از آن سوی کشور می توانید پس از پرداخت هزینه مشاوره حقوقی بهترین مشاوره حقوقی خود را در زمینه‌های مختلف خانوادگی طلاق مهریه اجرت المثل و دادخواست تعدیل و تقسیط مهریه تنظیم انواع قراردادها تنظیم انواع دادخواست های حقوقی تنظیم انواع دادخواست های کیفری و تنظیم انواع شکواییه های کیفری و حتی وکالت خود را به ایشان بسپارید

وکیل معروف ایران  در رادیو وتلویزیون از اشتباهات حقوقی می گوید

بسیاری از افرادی که برنامه های تلویزیونی و رادیویی وکیل اکبر فتح اللهی را بعنوان یکی از ۱۰ وکیل برتر ایران در تلویزیون و رادیو مشاهده نمایند برآورده شدن نیازهای حقوقی ایشان به صورت مشاوره حقوقی تلفنی خواهد بود استاد وکیل اکبر فتح اللهی عنوان بهترین وکیل ایران بهترین وکیل تهران و به عنوان فردی که مرتباً به تلویزیون و رادیو دعوت می شوند آمادگی کامل برای پاسخگویی و تنظیم مسائل حقوقی شما را در سراسر کشور خواهند داشت همچنین در صورت مهیا نمودن وسایل سفر شما می توانید از مشاوره حقوقی بهترین وکیل ایران استفاده نمایید .