ایا اگر در دادگاه خانواده اول درخواست تقسیط مهریه رد شود مجدد قابل رسیدگی است ؟

تقسیط مهریه و اما و اگر ها در دادگاه خانواده 

یکی از مشکلات بسیاری از اقایان هنگام مراجعه به وکیل دادگستری از بابت مشاوره حقوقی در دفتر وکالت قبول نشدن در خواست تقسیط مهریه از سوی دادگاه خانواده است اخیرا با توجه به گرانی های پیش امده نه تنها مطالبه مهریه در دادگاه خانواده از طرف خانمها  برای اقایان دردسر ساز شده بلکه در ادامه هنگام تقسیط مهریه توسط آقایان دادگاه خانواده علی رغم افزایش قیمت سکه مساعدت لازم را اخیرا انجام نداده بلکه بدنبال ممنوع کردن قسط بندی مهریه در ارقام پایین تر هستند لذا تقسیط مهریه برای اقایان در دادگاه خانواده مشکل تر شده است بعنوان وکیل خانواده توصیه می کنم در مهریه های پایین توافق حاصل شود و رضایت خانم جلب شود مثل مهریه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی که اساسا ارزش تقسیط مهریه را ندارد و فقط برای آقایان زمان از دست می رود که در بسیاری از موراد وکیل خانواده در پاسخ به سوالات حقوقی این نکات را گوشزد می کند اما متاسفانه بسیاری از افراد راه غلط را پیموده و اقدام به ارایه دادخواست تقسیط می نمایند یادمان باشد هرچه که معروف شد ویا توسط عرف بسیار مورد انجام گرفت قطعا پیشنهاد وکیل خانواده ویا وکیل طلاق نیست !