نحوه تنظیم لایحه دفاعیه چگونه است

این نوشته توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده است . نمونه و نحوه تنظیم لایحه دفاعیه برای دادگاه تجدید نظر یک امر تخصصی بوده که لازم است نحوه نگارش لایحه دفاعیه برای دادگاه تجدید نظر را برای شما در این مقاله توضیح دهم لایحه برای دادگاه تجدیدنظر می تواند باعث وسبب  خاتمه دعوا به نفع  شما باشد و نظر دادگاه بدوی را به نفع شما تغییر دهد .

 

لایحه برای دادگاه تجدید نظر 

یکی از مشکلات مردم برای حضور در دادگاه تجدیدنظر عدم اطلاع کافی از اصول حقوقی حاکم بر دادگاه تجدیدنظر  است چراکه دادگاه تجدیدنظر اساسا آخرین مرحله رسیدگی در دادگاه بوده و چه رای دادگاه به نفع شما صادر شده باشد ویا اینکه رای دادگاه بر علیه شما باشد لازم است برای دفاع کافی از موقعیت حقوقی ویا کیفری بدست آمده چه به عنوان شاکی ویا متهم وچه به عنوان خواهان ویا خوانده لایحه برای دادگاه تجدیدنظر آماده شود چراکه دعوای شما در هر حالت در دادگاه اول که اصطلاحا دادگاه بدوی خوانده می شود هنوز از قوام و دوام کافی برخوردار نیست .برای تنظیم لایحه دفاعیه لازم است چند نکته اصلی و مهم را بعنوان وکیل دادگستری ویا فرد مراجعه کننده به دادگستری دانست .

تعریف لایحه از منظر حقوقی وبه بیان وکلای دادگستری 

لایحه ورقه ایی است که شما بهنگام شرکت در جلسه دادرسی در هر دادگاهی لازم است بعلاوه اوراق دیگر قضایی از جمله دادخواست ویا اظهارنامه تنظیم وبه مراجع قضایی تحت هر عنوان تقدیم نمایید این مرجع قضایی قبول کننده لایحه می تواند دادسرا باشد ویا دادگاه حقوقی ویا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به یک جرم ویا دادگاه خانواده باشد لایحه ویا لایحه دفاعیه تمامی حرفهای شما را فراتر از دادخواست بیان می کند و بهترین شرح و تفسیر برای دادخواست ویا شکایت شما ویا بهترین دفاع در مقام خوانده ویا خواهان در دادگاه حقوقی است . فلذا لازم است به بهترین وجه تنظیم شود .

لایحه دادگاه تجدید نظر چه فرقی با لایحه برای دادگاه اول دارد . 

در دادگاه اول یا دادگاه بدوی که بین وکلا مصطلح می باشد نحوه تنظیم لایحه دفاعیه با دادگاه تجدید نظر تفاوت اساسی دارد وبرای موفقیت در دادکاه اول یا بدوی باید لایحه دفاعیه در ادامه دادخواست بوده واز مسیر دادخواست دادگاه بدوی خارج نشود یعنی لایحه دفاعیه باید تکمیلی باشد تا تفسیری به این معنا که در دادگاه اول که جایی برای خطای حقوقی وجود ندارد باید با تمام توان اقدامات لازم را انجام داد واز مسیر موضوع خواسته خارج نشد اما در دادکاه تجدید نظر تنظیم لایحه دفاعیه جنبه تفسیری داشته و از موجبات خروج از موضوع هم می تواند باشد چراکه در دادگاه تجدید نظر شما از هر وسیله ای جهت مقابله با مشکل باید استفاده کنید دیگر وقت رفتن مسیر مستقیم و روش لایحه نویسی تکمیلی نیست بلکه باید از هر تفسیری استفاده کنید 

اکبر فتح اللهی

وکیل پایه یک دادگستری