وکیل متخصص امور ملکی و وکالت در امور ملکی

وکالت در امور ملکی یکی از پیچیده ترین و تخصصی ترین وکالتهای مطرح شده در محاکم هستند امور ملکی از 

پیچیدگی های خاصی برخوردارند امور املاک و اراضی چه در شهرها وچه در روستاها بسیار تخصصی هستند .

وکیل متخصص امور ملکی با وکالت در محاکم حقوقی واعاده حقوق موکل زندگی مالی اورا به او بازمیگرداند 

دعاوی امورملکی شامل چه مواردی می شود ؟

دعاوی ملکی که وکیل متخصص امور ملکی پی گیر انها در دادگاه حقوقی هستند شامل دعاوی ذیل هست 

۱.دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

۲.دعاوی تصرف عدوانی وممانعت از حق و مزاحمت از حق که توسط وکیل متخصص امور ملکی انجام  

می شود که البته دعاوی پیچیده ای هستند همچنین دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه از دعاوی حقوقی 

محسوب می شوند .

۳.همچنین دعاوی خلع ید و دعاوی کلاهبرداری و فروش مال غیر و همچنین دعاوی تقسیم و افراز مال مشاع 

الزام به اخذ پایان کار یک دعوی امور ملکی است که توسط وکیل متخصص امور ملکی انجام می شود .

در ذیل مراحل انجام الزام به اخذ پایان کار و اشنایی با پایان کار توسط وکیل متخصص امور ملکی تشریح میشود.

پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود.

گواهی پایانکار سندی است که پس از اختتام کلیه عملیات ساختمانی براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد .گواهی پایانکار باید به تائید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می گردد.

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.که همگی توسط وکیل متخصص امور ملکی انجام می شود .

بهتر است تنظیم قرارداد توسط وکیل متخصص امور ملکی انجام شود همچنین قرارداد مشارکت 

 

اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند.

باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌ وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌ گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یاد شده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.

مراحل تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل متخصص امور ملکی 

 

 تجربه به ما ثابت کرده شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در ملکی را دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)چراکه وکالت در امور ملکی کاملا تخصصی است .
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پرونده را پیگیری می کند.
مدارک لازم برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

تحلیه املاک مشاعی از تخصص های وکیل متخصص در امور املاک است 

تخلیه املاک مشاعی به چه صورتی انجام میشود؟
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود:

نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.
دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد.
سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.پس دقت داشته باشید که وکیل متخصص در اموراملاک وظیفه سنگینی

برعهده خواهد داشت که نگاه جامع و تجربه فراوان می طلبد . 

وکیل متخصص امور ملکی می تواند پی گیر اجرت المثل ایام تصرف باشد .

اگر توافق یا قرار دادی بین طرفین باشد که در آن مبلغ ذکر شده است به آن مبلغ اجرت المسمی گویند و دیگر نیازی به اجرت المثل نیست.

اشخاص باید در قبال استفاده از اموال دیگران مبلغی را به آن ها بپردازند خواه استفاده آنها با اجازه ی صاحب مال بوده خواه بدون اجازه ی او.

برای مثال اگر شخصی خانه ای را غصب کند باید به مالک آن برای مدت تصرف خود مبلغی را بپردازد که به آن اجرت المثل گویند ولی مبلغی که مستاجر برای ملک اجاره ای می پردازد اجرت المسمی است.

اجرت المثل اموال را هم می توان در دادخواست ضمن خواسته ی اصلی مطرح کرد هم میتوان آن را در طول دعوا و قبل از صدور رای مطالبه کرد هم می توان برای مطالبه ی آن دادخواست جدا داد.

مبلغ اجرت المثل در مورد اموال توسط کارشناس دادگاه با توجه به میزان و نوع استفاده از مال ، نوع مال و… مشخص می شود. این مبلغ معمولا از نرخ اجاره های منطقه ی وقوع ملک کمتر است.

باید برای دریافت اجرت المثل اموال به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کرد.

به یاد داشته باشید که در دادخواست خود علاوه بر مطالبه اجرت المثل خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کنید تا در صورتی که شخص در پرداخت اجرت المثل تاخیر کرد بتوانید خسارت این مدت را مطالبه کنید.

بقلم وکیل متخصص امور ملکی 

وکیل پایه یک دادگستری ویادداشت نویس روزنامه ابتکار 

اکبر فتح اللهی نوشهر