دفتر وکالت جنوب تهران

دفتر وکالت جنوب تهران {توهین و تهمت و مجازات آن }

این نوشته توسط وکیل معروف تهران تنظیم شده است یکی از جرایمی که امروزه پرونده های زیادی را در مراجع قضایی به خودش اختصاص داده ، جرم توهین است . توهین در لغت به معنای خوار کردن ، خوار شمردن ، ضعیف و سست شمردن ، حقیر و سبک داشتن ، می باشد . برای پیشگیری از جرم توهین و فحاشی در اغلب کشورهای مجازات بسیار سختگیرانه ای تعیین شده است . توهین به حیثیت و آبرو اشخاص لطمه وارد می کند . در کشور ما نیز توهین و فحاشی جرم شناخته شده است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی بیان شده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی جرم توهین و مجازات آن می پردازیم .

دفتروکالت جنوب تهران{ جرم توهین چیست ؟ }

جرم توهین نیز مانند بقیه جرایم دارای عناصر مادی ، معنوی و قانونی می باشد .

عنصر قانونی جرم توهین ، عنصر قانونی جرم همانطور که در مقاله جرم چیست بیان کرده ایم هر عملی است که طبق قانون جرم شناخته شده باشد . قانونگذار طبق مواد ۶۰۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی توهین را ، جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است . براساس این دو ماده توهین و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را مشمول مجازات دانسته و با توجه به سمت کسی که مورد توهین قرار گرفته مجازات آن تعیین می گردد .

عنصر مادی جرم توهین با هرگونه رفتار مجرمانه اعم از انجام فعل یا ترک فعل محقق می گردد . به عنوان مثال : فحاشی کردن ، هل دادن ، ….

عنصر روانی یا معنوی جرم توهین در واقع به طور دقیق نمی توان برای آن چهارچوبی تعیین کرد ، بلکه طبق عرف باید رفتار یا عملی که توهین محسوب می شود را تشخیص داد ، در واقع می توان گفت توهین خدشه وارد کردن به حیثیت و آبروی فرد دیگر است که بسته به شرایط و اوضاع و احوال بررسی می گردد .

دفتروکالت جنوب تهران{ مجازات جرم توهین}

در قانون مجازات جرم توهین به افراد دو دسته است : دسته اول توهین به افراد عادی که در ماده ۶۰۸ آمده “توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . “
دسته دوم افراد که در ماده ۶۰۹ قانون مجازات آمده است : هركس با توجه به سمت، به يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا
اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد ، به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

جرم توهین از جرایم قابل گذشت است یعنی اینکه با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می شود و شاکی حق این را دارد که مرتکب را ببخشد ، گذشت شاکی خصوصی باعث می شود پرونده در هر مرحله ای که از رسیدگی قرار دارد متوقف شود و در دادسرا پرونده مختومه شود . اختتام پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب انجام می شود .

دفتروکالت جنوب تهران :{جرم و عناصر تشکیل دهنده آن}

هدف حقوق برقراری نظم در جامعه است . لازمه برقراری این نظم در جامعه وجود یک قانون است . وقتی افراد در جامعه مقرراتی مشخصی که در قانون پیش بینی شده است را رعایت کنند ، به وجود آمدن نظم و امنیت در جامعه به مراتب آسان تر از زمان بی نظمی و هرج و مرج است .

بنابراین اعمال هر فرد ، جزئی از نظم بزرگتر جامعه است . عدم رعایت نظم طیف گسترده ایی دارد که از انداختن زباله های کوچک در جامعه تا عدم رعایت حقوق مالی و حقوق جانی افراد را شامل می شود . عدم رعایت قانون در بعضی از موارد منجر به ایجاد جرم می شود و یکی از انواع مجازات را در پی دارد . از این رو در این مقاله به بیان مفهوم جرم ، مفهوم عنصر جرم و توضیح عناصر تشکیل دهنده جرم می پردازیم .

” همه جرایم دارای سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی هستند “

دفتروکالت جنوب تهران {جرم چیست ؟}

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .” بر اساس این برای اینکه عملی جرم محسوب شود باید دارای ویژگی های زیر باشد :
الف ) اگر قانون گذار انجام عملی را در قانون منع کرده باشد ، انجام آن عمل جرم محسوب می شود . مثلا قانون گذار سرقت را جرم می داند یعنی سرقت عملی است که انجام آن طبق قانون جرم است .
ب ) رفتار در این ماده هم شامل انجام دادن یک کار و هم انجام ندادن کار است . یعنی قانون گذار می تواند هم انجام دادن یک کار ، مثل سرقت ، را جرم بداند و هم انجام ندادن کاری ( ترک فعل ) را جرم بداند برای مثال اگر مادری از شیر دادن به فرزندش به قصد از بین بردن او خودداری کند ، شیر ندادن مادر به بچه با این قصد ، ترک فعلی است که قابل مجازات است .
ج ) بر اساس قانون عملی جرم محسوب می شود که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد . در واقع عملی جرم است که بتوان یکی از عناوین مجرمانه را به آن نسبت داد .

 

دفتروکالت جنوب تهران {عنصر جرم چیست }

عناصر جرم همان ویژگی های جرم هستند که به آنها عناصر تشکیل دهنده جرم می گویند . یعنی مواردی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل جرم بگوییم . این عناصر برای همه جرایم سه دسته هستند : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی . یعنی همه جرایم مشخص شده در قانون هر سه مورد این عناصر را دارند اما در هر جرم مشخص ، ماهیت این عناصر با هم متفاوت است .

برای مثال عنصر قانونی در جرم کلاهبرداری این است که کلاهبردار ، کسی را که به او اعتماد داشته است را فریب دهد و مالش را ببرد . اما عنصر قانونی در جرم سرقت ربودن مال منقول دیگری است . به همین ترتیب عناصر روانی و مادی هم در این دو جرم با هم متفاوت است .
لذا همه جرایم ، دارای عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر مادی ، روانی و قانونی هستند اما در مورد هر جرم ، با توجه به شرایط و ارکان تشکیل دهنده همان جرم تعریف می شوند .

ماهیت عناصر در هر جرم متفاوت است “

دفتروکالت جنوب تهران :عناصر تشکیل دهنده جرم
بنابر آنچه گفته شود عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم که به آن ارکان جرم هم گفته می شود را تعریف می کنیم :
۱ ) عنصر روانی جرم : عنصر روانی جرم یعنی کسی که قصد ارتکاب جرم را دارد ، نیت و اراده درونی انجام این کار را داشته ، برای انجام آن نقشه کشیده و در ذهنش اینکه قصد انجام عمل مجرمانه را دارد پرورانده است ، بنابراین عمل مجرمانه باید در نتیجه خواست و اراده فرد باشد .
۲ ) عنصر مادی جرم : عنصر مادی ظهور قصد و نیت فرد ( عنصر روانی ) در عمل و واقعیت است . آنچه فرد برای انجام عمل مجرمانه در فکر و ذهنش می پروراند تا به مرحله عمل نرسد ، قابل مجازات نیست . البته عمل انجام شده باید دارای عنصر قانونی نیز باشد .
۳ ) عنصر قانونی : یک عمل هر چند از دیدگاه اجتماعی زشت و ناپسند باشد اما زمانی می توان گفت آن عمل مجرمانه است که قانون گذار آن را جرم دانسته است و برایش مجازات تعیین کرده است . بنابراین تا زمانی که شرایط تحقق یک جرم و مجازات آن در قانون مشخص نشود ، نمی توان به آن عمل عنوان مجرمانه داد .

برای اینکه عملی مجرمانه باشد ، باید هر سه مورد این عناصر وجود داشته باشد .

سوالات متدوال در دفتر وکالت جنوب تهران 

۱- به لحاظ قانونی جرم به چه معناست و به چه اعمالی جرم گفته می شود ؟
به طور کلی جرم به آن دسته از اقدامات و عدم اقداماتی گفته می شود که در قانون برای آنها مجازات پیش بینی شده است که شرح این موضوع ضمن مقاله آورده شده است .

۲- مهم ترین عناصر تشکیل دهنده یک جرم کدامند ؟
عنصر مادی ، معنوی و قانونی از جمله مهم ترین عناصر تشکیل دهنده جرم هستند که در صورت فراهم شدن همه آنها ، یک عمل یا خودداری از عمل را می توان جرم نامید که در مقاله به صورت مفصل توضیح داده شده است .

۳- اگر در قانون برای انجام دادن کاری مجازاتی تعیین نشده باشد می توان علیه انجام دهنده آن کار شکایت کرد ؟
در صورتی که قانون برای فعل یا ترک فعل مزبور مجازاتی تعیین نکرده باشد ، از جهت آن که عنصر قانونی جرم مهیا نشده است ، نمی توان مجازاتی در نظر گرفت که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

دفتروکالت جنوب تهران {چگونه از خریدار خودرو شکایت نمایم}

ببخشید من چن روز پیش ماشین رو به یه بنگاه دار فروختم، از اونجایی که سند ماشین مشکل داشت مبلغ ۲۰ میلیون بابت سند کم کرد و گفت هزینشو خودش میده درصورتی هزینش کلا ۱۷ تومن بود. و اینکه قیمت ۵۸ تومن بود. توی قولنانه ذکر شده ۳۸ میلیون طی یه فرقه چک به فروشنده داده شد و ۲۰ میلیون هم برای هزینه سند. چک رو واسه ۴ روز بعد زده بود. چون فهمیدم ماشین و ۱۰ تومن ارزوتر فروختم قبل از ۲۴ ساعت به اون اقا اعلام کردم که ماشینو نمیخوام بفروشم هزینه فسخ رو بهت میدم ماشینو میخوام. بعد رفتم پیشش گفت ماشین رو همونجا به یه نفر دیگه فروخته و اون طلاهاشو فروخته باید ضرر اون رو بدی و منم توی ماشین میخواستم ۴ میلیون بخورم الان ۳ تومن میخورم، ۳ تومن هم هزینه ضرر اون اقا رو بده، یه جا دست نویس نوشت مبلغ ۶ میلیون ازم میخواد که تا تاریخ چن روز دیگه بهش بدم. امضا و اثر انگشت گرفت. ایا من میتونم اصناف بنگاه دارا شکایت کنم که این اقا داره پول بیشتری ازم میگیره؟

 

دفتر وکالت جنوب تهران {شکایت از همسایه مزاحم چه مراحلی دارد}

باسلام. منزل ما شمالی هست و همسایه رو به رویی که جنوبی هست، فرزند پسرشون معتاد و بیکار هست و ۲۴ ساعت شبانه روز لب پنجره ایستاده و به خانه و حیاط ما نگاه میکنن. آیا میشه ازشون شکایت کرد؟
*به پدر و مادرشون که تذکر دادیم، گفتن ما حریف پسرمون نمیشیم و برین شکایت کنین ازش تا ما هم از شرش راحت شیم.
لازم به ذکره که پنجره همسایه مقابل ارتفاع یک متری با پنجره های بازشو داره.

 

تلفن دفتر استاد اکبر فتح اللهی 

۸۸۷۲۲۳۳۶ ولیعصر جنب پارک ساعی 

۵۵۰۸۲۳۵۲ نازی آباد جنب بیمارستان امیرالمونین