رجوع در طلاق توافقی ویا نحوه ثبت رجوع در رای طلاق رجعی

رجوع در طلاق توافقی ویا نحوه ثبت رجوع در رای طلاق رجعی

یکی از سوالات حقوقی در مراجعات مردمی به دفتر اینجانب بعنوان وکیل خاانوده اینست که طلاق رجعی چیست و چه فرقی با طلاق های دیگر دارد ویا اینکه اگر طلاق رجعی انجام شد مرد یا زن در امر طلاق چه کارهایی باید بکنند . و چه وظایفی دارند ویا دادخواست طلاق رجعی چگونه داده می شود ویا اظهارنامه رجوع در طلاق رجعی چگونه توسط وکیل مطرح می شود ویا صورتجلسه رجوع ویا گواهی دفترخانه ایی رجوع چیست ؟ 

طلاق رجعی چه حقی به شوهر می دهد ؟

در طلاق رجعی که دادخواست ان توسط شوهربه دادگاه خانواده داده می شود ویا وکیل خانواده که کار شوهر را در دادگاه خانواده انجام می دهد طلاق رجعی ویا رای طلاق رجعی صادر می شود و شوهر می تواند هر وقت خواست از طلاق رجوع کند البته در ایام عده طلاق پس این نوع طلاق مثل طلاق توافقی متزلزل بوده وبه خواست شوهر قابل رجوع ویازگشت است . 

برای رجوع در طلاق رجعی شوهر باید اظهارنامه به زن بدهد !

برای ثبت طلاق رجعی توسط شوهر ویا وکیل خانواده ویا وکیل طلاق اولا حتما مشاوره حقوقی انجام دهید ثانیا برای رجوع از ظلاق توسط شوهر باید او اظهارنامه بدهد و از دفترخانه ازدواج و طلاق گواهی رجوع از طلاق بگیرد و دفتر دادگاه را نیز از این واقعه مطلع نموده رجوع از طلاق را توسط وکیل خانواده در سیستم ثبت کند والا عدم ثبت رجوع از طلاق دارای مجازات خواهد بود .